Thuốc thủy sản ADN
091 307 8556 Hotline
info@thuocthuysanadn.vn Email liên hệ
» » Nhóm Đặc Trị Dùng Cho Ăn

Nhóm Đặc Trị Dùng Cho Ăn

SK CaP
SK CaP

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ, XỬ LÝ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

A 350
A 350

 CHUYÊN XỬ LÝ RUỘT LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG.

PRO WAY
PRO WAY

HỖN HỢP ACID HỮU CƠ XỬ LÝ PHÂN TRẮNG, PHÂN LỎNG

SELEN
SELEN

HỖN HỢP SELEN HỮU CƠ ĐẶC HIỆU: GIÚP XỬ LÝ CONG THÂN – ĐỤC CƠ –TRẮNG LƯNG HOẠI TỬ CƠ

A350 PRO
A350 PRO

SẢN PHẨM  XỬ LÝ PHÂN LỎNG PHÂN TRẮNG SAU 72H

MONO MAX
MONO MAX

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN

RIELAC MILK
RIELAC MILK

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ CONG THÂN-CO CƠ-ĐỤC THÂN-TRẮNG LƯNG

A172
A172

SẢN PHẦM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN-TRỐNG RUỘT

GMP 509
GMP 509

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

GMP 505
GMP 505

GIẢI PHÁP TẬN GỐC CHỐNG TÔM TEO GAN TRỐNG ĐƯỜNG RUỘT TRONG 40 NGÀY ĐẦU

Nhắn tin đến Thuốc thủy sản ADN
Đóng
facbook
email